Så tar du hand om teakmöbler

Möblerna ska helst vinterförvaras i kallförråd med samma luftfuktighet som utomhus. Om man tar in möblerna i rumsvärme så finns risk för sprickbildning p.g.a. den stora skillnaden i temperatur och fuktighet. Packa inte in möblerna i plast eller liknande, viktigt att luften ventileras runt möbeln. Om stolarna staplas, tänk på att skydda brädorna med mellanlägg. Teak är ett träslag med naturligt hög oljehalt. Den levereras obehandlad eller grundbehandlad och uppnår, obehandlad, med tiden en fin grå patina. Småsprickor kan uppkomma genom åren. Dessa kommer och går beroende på luftfuktigheten. De är dock helt utan betydelse för möblernas hållbarhet.

Åtgärda fiberresning med sandpapper

Teaken kan, vid de första kontakterna med regn/fukt, reagera genom så kallad ”trä/fiberresning”. Detta åtgärdas genom lätt slipning med slippapper (kornstorlek 180-200). Det underhåll som krävs regelbundet är rengöring. Hur mycket och hur ofta beror naturligtvis på vilken miljö möbeln står i. Ibland kan man behöva rengöra flera gånger per säsong. Skura med mjuk borste och t.ex. såpa. Vid behov kan ytan slipas med ett finkornigt sandpapper (kornstorlek 180-200). Använd aldrig högtryckstvätt vid rengöring av möblerna, då riskerar man skada träfibrerna. Själva ”gråningsprocessen” varierar i tid och under en period kan teaken upplevas som ”flammig”, detta är helt naturligt p.g.a. den höga oljehalten i träet. Processen påskyndas genom regn (eller bevattning) och sol.

Skydda teak mot fettfläckar

Tänk på att skydda grånade trädelar mot fettfläckar, då det grånade träet lätt upptar fett. Vill man behålla den bruna tonen väljer man att olja teaken och då rekommenderas en teakolja. Rengör möbeln ordentligt före inoljning. Notera att möbeln måste vara helt torr innan den oljas in. Följ instruktionen på oljeförpackningen. Upprepa behandlingen om teaken känns torr och ”urlakad”. Glöm inte att torka av överflödig olja. Kvarglömd olja drar till sig smuts som i sin tur kan börja mögla. Oljningsprocessen får man sedan upprepa vid behov, när teaken känns torr. Om man inte oljar på nytt så grånar teaken på sikt enligt ovan. Oljning av ytskiktet förlänger inte levnadstiden på träet utan handlar endast om utseendet. Alla våra möbler i Teak är unika och kan, helt naturligt, variera i sin mönstring och färg. Det kan förekomma vissa kvistformationer men det är inget som försvagar konstruktionen utan tillför karaktär. Den Teak vi använder är naturligtvis odlad på kontrollerade plantage, vilket säkerställer ett hållbart skogsbruk och skydd av natur och klimat.

Möbelvård  & Guider

Mer Från Oss