Signera of Sweden

Signeras möbler är framtagna med stor omsorg där form och funktion fått råda. De utvecklar hela tiden nya intressanta produkter för hemmiljö och det offentliga rummet. Signera etablerades år 2004 med filosofin att endast riktigt hög kvalitet kan uppnås om man har kontroll på hela produktionsprocessen allt ifrån trädet i skogen till formgivning och produktion. De arbetar i huvudsak med traditionella Svenska trädslag. Alla kvalitetsgodkända möbler stämplas från och med år 2010 med Signeras egna emblem.

No items found.

Välkommen till vår butik för att se hela vårt utbud. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Vårt Utbud