By Rydens

Hög servicenivå, unika kollektioner och omsorg för minsta detalj har gjort By Rydéns till ett starkt lysande varumärke på belysningsmarknaden. En viktig del i framgången är organisationen. En platt sådan med kompetenta medarbetare och korta beslutsvägar, där idéer, synpunkter och kreativitet tas tillvara. By Rydéns har gått från en traditionell lampimportör till att ha minutiös kontroll över hela Supply Chain-kedjan, från design- och produktutveckling, tillverkning, kvalitetssäkring ända fram till leverans och serviceåtaganden. En trygghet som borgar för ordning och reda i alla led så kundens fokus kan läggas på kärnverksamheten. I nuläget finns företaget representerade med egna bolag i Sverige, Norge, Tyskland, Kina och Hongkong. Och via agenter, etablerade återförsäljarnät och E-handlare är familjeföretaget By Rydéns representerat på olika marknader över hela världen. Tack vare kvalitetssäkrade produktionslinjer och egen personal i Kina elimineras dyra mellanhänder och kostsamma misstag, vilket gör att kunderna erbjuds rätt kvalitetsprodukter till bästa prislapp. Dessutom är By Rydéns digitala kundportal under ständig utveckling. Den minskar tidskrävande administration, effektiviserar affärsprocesser och ökar kundnyttan och därmed kundlojaliteten.

No items found.

Välkommen till vår butik för att se hela vårt utbud. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Vårt Utbud